ژانویه 2, 2022
مجازات شرب خمر چیست؟

طرح دعوی مطالبه نفقه جاریه در رویه قضایی

1) نفقه چیست؟ 2) نفقه چه مواردی را شامل می شود؟ 3) نفقه به چه کسی تعلق میگیرد؟ 4) طریقه ی مطالبه نفقه به چه شکل […]
ژانویه 2, 2022

طلاق توافقی

طلاق توافقی در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند  باید در اولین مرحله مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده با مراجعه به یکی از دفاتر […]
ژانویه 2, 2022

حضانت

رویه طرح دعوای حضانت در محاکم دادگستری حضانت به طور کلی به معنای نگهداری و تربیت کردن طفل می باشد. در قانون مدنی و در ماده […]
ژانویه 2, 2022

طلاق یک جانبه از سوی زوجه

رویه قضائی دعوی طلاق از طرف زوجه به استناد طلاق یک جانبه از سوی زوجه متاسفانه امروزه دعاوی مرتبط باطلاق و جدایی حجم عظیمی از دعاوی […]
ژانویه 2, 2022

طرح دعوی تمکین در رویه محاکم دادگستری

طرح دعوی تمکین در رویه محاکم دادگستری تمکین به بیان ساده و غیر حقوقی عبارت است از اطاعت از اوامر و دستورات و انجام تکالیف  ولی […]
ژانویه 2, 2022
وکیل قرارداد در مشهد

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید خلع ید به معنای پایان دادن به تصرفات غیرقانونی شخص در هر نوع مالی می باشد و طرح دعوی خلع ید در مورد […]
ژانویه 2, 2022
وکیل ارث در مشهد

مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک امروزه در اکثر معاملات بین افراد جامعه چک نقش اساسی در این معاملات داشته و به عنوان وسیله پرداخت در اکثر قراردادها و […]
ژانویه 2, 2022

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در این بحث به بررسی جرم کلاهبرداری می پردازیم.اگر بخواهیم جرم کلاهبرداری به شکل دقیق بررسی و تحلیل کنیم،باید به اندازه چندین کتاب توضیح […]
اکتبر 30, 2021

مجازات شرب خمر چیست؟

مجازات شرب خمر چیست؟ در این بحث میخواهیم به بررسی جرم شرب خمر یا همان نوشیدن مشروبات الکلی بپردازیم. در ابتدا باید ببینیم مشروبات الکلی شامل […]
ثبت نام وکلا