وب­سایت وکیل تلفنی یک موسسه حقوقی میباشد که خدمات حقوقی را به وسیله اینترنت دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق­دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات سئوالات باید مرتبط با مسایل و مشکل عملی حقوق باشد. با توجه به این که در حال حاضر انجمن در زمینه سئوالات آزمونی، علمی و پژوهشی حقوق تمرکز ندارد، از طرح سئوالات در این خصوص خودداری نمایید. همچنین سئوال خود را به صورت گویا، واضح و با رعایت قواعد دستور زبان فارسی که متضمن شرح ماوقع باشد در انجمن ثبت کنید. به سئوالات ناقص، مبهم و سئوالاتی که کلمات مستقل از هم، چسبیده به یکدیگر بوده و موجب ناخوانایی شوند، پاسخ داده نخواهد شد.

از درج سئوال جدید غیر مرتبط با تاپیک جاری اعم از پاسخ داده شده و یا در انتظار پاسخ، جداً خودداری نمایید. سئوال جدید باید در تاپیک مستقل ثبت شود.

 اگر قصد پرسیدن چندین سئوال را دارید، هر یک را به صورت مجزا، با موضوع مستقل در انجمن مربوطه طرح نمایید و از درج آن ها در قالب سئوال واحد در یک تاپیک جداً‌ خودداری نمایید.

چنانچه بعد از پاسخ مدیران انجمن به سئوال شما، توضیحی نسبت به پاسخ و یا سئوال دیگری مرتبط با همان سئوال قبلی دارید که نیازمند پاسخ جدید باشد، باید در ذیل همان تاپیک مطرح کنید و از بازکردن تاپیک جدید خودداری نمایید.

ثبت نام وکلا